Добредојдовте на Веб порталот на БДО ДОО Скопје за Електронско следење на обуките за континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители (Е-КПУ)Иницијална регистрација

Доколку претходно не сте регистрирани, Ве молиме направете иницијална регистрација.

Регистрирај се!

Најава

Е-МАИЛ *  
Лозинка *  
Заборавена Лозинка?

* Полињата сe ЗАДОЛЖИТЕЛНИ !